Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

कमी किमतीत सोने देण्याचे आमीष दाखवुन 06 लाख 90 हजार रुपयाचा माल व बॅगमधील कागदपत्रे घेवून पळून गेले

सिंदखेड राजा – दिनांक 09/11/2021 चे 07/00 वा. दरम्यान ग्राम जउळका शिवार येथे आरोपी बालाजी किसन मोहीते रा. सुकापुर, जि. हिंगोली व सहा ते सात अनोळखी इसम यांनी यातील फिर्यादी विकास सुभाष मंडपे, वय 33 वर्ष,धंदा मजुरी, रा. गिम्हवणे गोसावी वाडी, दापोली, ता.दापोली, जि. रत्नागिरी.

chori

यास कमी किमतीत सोने देण्याचे आमीष दाखवुन फिर्यादी व त्याचे मित्रांना सिंदखेड राजा येथे बोलावुन तेथुन त्यांना जउळका शिवारात नेउन सोने न देता फिर्यादी विकास सुभाष मंडपे व त्यांचे मित्रांना चाकुचा धाक दाखवुन काठयाने मारहाण करून त्यांच्या जवळील नगदी रोख 06 लाख रुपये , तसेच गळ्यातील सोन्याची चैन व अंगठी व दोन मोबाइल असा एकुन 06 लाख 90 हजार रुपयाचा माल व बॅगमधील कागदपत्रे घेवून पळून गेले. अश्या फिर्यादीचे तोंडी रिपोर्टवरून सदरचा गुन्हा दाखल करून तपासात घेतला तपास मा. ठाणेदार साहेब यांनी स्वत: कडे घेतला.
पुढील तपास अधिकारी सपोनि / युवराज रबडे पोस्टे किनगांव राजा व पोहेका/ अशोक चाटे हे करीत आहे

Leave A Reply

Your email address will not be published.