Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी प्रसिध्द

बुलडाणा, दि. 15 : अनुकंपा तत्वावर अनुकंपाधारक उमेदवारांकडून प्राप्त अर्जाची सुधारीत अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीतील अनुकंपाधारक उमेदवारांना 12 जुलै ते 13 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत मूळ शैक्षणिक कागदपत्र तपासणी करण्यात आली आहे. अनुकंपा धारक उमेदवारांनी सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार त्या त्या पदाची धारण केलेली शैक्षणिक पात्रता व अर्हतेनुसार तात्पुरती निवड यादी तयार करण्यात आली आहे.  

जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळ www.zpbuldhana. maharahtra.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. तात्पुत्या निवड यादीवर आक्षेप असल्यास संबधित अनुंपाधारक उमेदवार यांनी 20 सप्टेंबर 2021 पर्यत लेखी आक्षेप, हरकती कार्यालयास सादर करावेत या कालावधी नंतर प्राप्त आक्षेपाचा विचार करण्यात येणार नाही यांची नोंद घ्यावी, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.