Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

शिकाऊ चालक परवाना ऑनलाईन पद्धतीने काढण्याची प्रणाली सुरू

बुलडाणा दि.18 : नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागात शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी व शिकाऊ अनुज्ञप्ती परवाना ऑन लाईन पध्दतीने जारी करण्याची प्रणाली दिनांक 14 जुन पासून सुरु करण्यात आली आहे. सदर कार्यप्रणालीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील काही ठिकाणी शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी ही उमेदवारांऐवजी इतर अनधिकृत व्यक्ती देत असल्याच्या तक्रारी या कार्यालयारा प्राप्त झाल्या आहेत.

   वास्तविक केंद्रिय मोटार वाहन नियम ११ अन्वये, शिकाऊ अनुजप्तीसाठी अर्ज करताना उमेदवारास केंद्र शासनाने विहीत केलेली परिक्षा देणे अनिवार्य आहे. या मागचा उद्देश हा की संबंधित अर्जदारास वाहतूक नियम चिन्हांचे व वाहन चालकाच्या जबाबदारीचे महत्व याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे जबाबदार वाहन चालक निर्माण होण्यास मदत होते. सदर प्रणालीचा वापर करतेवेळी पालकांनी त्यांच्या पाल्यास सदर परिक्षेचे महत्त्व पटवून द्यावे तसेच उक्त प्रणालीचा गैरवापर होणार नाही,  याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. नव्याने सुरु झालेल्या प्रणालीवर आज अखेर राज्यात १६ हजार ९२० शिकाऊ अनुज्ञप्ती तर सुमारे 300 नवीन वाहन नोंदणी करण्यात आलेली आहे. तसेच या सदर लोकाभिमुख सोयी सुविधांचा गैरवापर होणार नाही,  यासाठी प्रणालीमध्ये अवश्यक त्या सुधारणा यथास्थिती करण्यात येत आहेत. तथापि, सध्या उपलब्ध असलेल्या ऑन लाईन सुविधांचा गैरवापर करणा-या अर्जदार, संबंधित मध्यस्थ, अनधिकृत व्यक्ती यांच्यावर अवश्यक ती पोलीस कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

DRIVING LICENCE

   या प्रकरणी दोषी ठरलेला अर्जदार हा मोटार वाहन कायदा, कलम 19 (इ) अन्वये अनुज्ञप्ती धारण करण्यास कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल अशी कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना मिळाल्या आहेत. त्याचबरोबर जी महा ई-सेवा केंद्र, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल,  इंटरनेट कॅफे सदर सविधेचा गैरवापर करतील अशा संस्थांविरुध्द पोलीस कारवाई तर केली जाईल पण या व्यतिरिक्त, महा ई-सेवा केंद्राबाबत जिल्हाधिकारी, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलबाबत संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व इंटरनेट कॅफेविरुध्द पोलीस विभाग (सायबर सेल) यांना आवश्यक ती कारवाई करणार आहे. नागरिकांनी असे गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास त्याबाबत स्थानिक प्रादेशिक व

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी.

   सदर प्रणालीमध्ये नागरिकांना येणा-या काही इतर अडचणी जसे की, आधारकार्ड क्रमांक व त्यावरील माहीती, फोटोग्राफ हे सारथी प्रणालीवर चुकीच्या पद्धतीने प्रदर्शित होत असल्यास अथवा त्या प्रदर्शित होत नसल्यास इत्यादी बाबी या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), दिल्ली व पुणे यांच्याशी समन्वय साधुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कळविले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.