Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

शिकाऊ उमेदवारांनी आस्थापनेशी संपर्क साधून आवेदन भरावे

बुलडाणा दि. 20:  शिकाऊ उमेदवारी अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा 111 वी ची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. परीक्षेसंबंधी करावयाच्या कार्यवाहीबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक संस्थेच्या सुचना फलकावर लावलेले आहे. तसेच 15 एप्रिल 2021 पर्यंत शिकाऊ उमेदवारी पूर्ण केलेल्या शिकाऊ उमेदवारांनी सदर वेळापत्रकात दिलेल्या विहीत मुदतीत विहीत कार्यवाही पुर्ण करावी. शिकाऊ उमेदवारांनी ज्या आस्थापनेमधून शिकाऊ उमेदवारी पूर्ण केली आहे. त्या आस्थापनेशी संपर्क साधून परीक्षा आवेदनपत्र भरण्यात यावे. याबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक संबंधित आस्थापनेस पाठविण्यात आलेले आहे, असे अंशकालीन प्राचार्य, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगीक सुचना केंद्र, खामगांव यांनी कळविले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.