Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

पातळगंगा नदीपात्रात वाळूचा अवैध उपसा….प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

PATALGANGA

सिंदखेड राजा प्रतिनिधीसिंदखेड राजा तालूक्यात हिवरखेड ,तढेगाव व इतर ठिकाणी रेती घाटाचे लिलाव झाले पण किनगावराजा येथील पातळगंगा नदी पात्राचा कुठल्याच प्रकारचा लिलाव झालेला नाही . येथील रेतीघाटाचा लिलाव न होता यातून अवैध वाळूचा उपसा सुरु आहे. पाताळगंगा नदी मध्ये ठिकठिकाणी मोठं मोठाले खड्डे पडलेले निदर्शनास येत असून यातूनच असे दिसून येते कि पाताळ गंगा नदीतपात्रात अवैध वाळू उपसा सुरु आहे व याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे कि मिलीभगत मुळे दुर्लक्षित केल्या जात आहे असे काहीसे दिसते .

Leave A Reply

Your email address will not be published.